Kom og hør, hvordan det går med din lokale butik og brug din medlemsstemme ved valget til butiksbestyrelsen.

Flere af Coops butikker inviterer til debat- og forbrugeraftener om aktuelle tendenser i vores mad og forbrug.

Stil op til Coops landsråd

Som landsrådsmedlem bliver du ambassadør for Coops 1,9 mio. medlemmer om emner som sundhed, miljø, fødevaresikkerhed, købmandskab, stærke lokalsamfund, fremtidens madkultur, ansvarligt forbrug og vores butikkers bidrag til den grønne omstilling. Du vil også være med til at vælge Coops øverste bestyrelse og formand.

Halvdelen af pladserne er på valg i år, og som medlem af Coop kan du søge om at blive stillet op - læs mere her.

Styrk lokale fællesskaber

Som medlem og medejer kan du være med til at styrke lokale fællesskaber. Søren er med til at puste liv i lokalsamfundet. Han bakker nemlig op om de mange arrangementer og intiativer, hans lokale brugs står bag.

Få indflydelse

Gitte er valgt til Coops landsråd og kæmper for, at butikkerne i de små lokalsamfund kan overleve.
Som medlem af Coop har du mange måder at handle på. Du kan for eksempel stille op til landsrådet og sætte retningen for en grønnere og bedre fremtid for vores fællesskab, for vores virksomheder og for samfundet. Du kan gøre som Gitte.

Vi spiser sammen

Du kan som medlem og medejer være med til at sikre, at vi får mere glæde og samvær omkring mad. I Coop tager engagerede medlemmer og lokale ildsjæle fra bestyrelser i SuperBrugsen, Dagli’Brugsen og Kvickly initiativ til Vores Madfællesskab. Pernille er én af dem.

Skab sammenhold

Når du er medlem og medejer af Coop, har du mange måder at handle på. Louise er medlem af brugsens bestyrelse og har arrangeret running dinner med de lokale borgere. Vil du også skabe flere oplevelser sammen med mennesker i dit lokalsamfund?

Gitte inviterede foreninger, politikere og lokale ildsjæle ned i Dagli'Brugsen for at debattere og udvikle byen. Som medlem kan du gøre en forskel for dit lokalområde. Du kan gøre som Gitte.

Stephan har som formand for sin Dagli’Brugs arrangeret debatter om at gøre byen mere attraktiv. Som medlem kan du gøre en forskel for dit lokalområde. Du kan gøre som Stephan.

Årsmøder og generalforsamlinger

Som medlem af Coop kan du altid være med ved at engagere dig i butikken eller tage en dialog med din lokale bestyrelse, som er medlemmernes repræsentanter.

I alt inviterer tæt på 600 butikker og brugsforeninger hvert forår Coops medlemmer til at få noget at skulle ha’ sagt. Det sker på årsmøder og generalforsamlinger i hele landet.

Spørg din lokale formand eller uddeler/varehuschef, hvis du vil vide mere om planerne for årsmødet eller generalforsamlingen i din butik.

Hvad vil du gerne flytte i din butik?

Du kan som medlem og medejer få noget at skulle ha’ sagt og gøre en forskel for dit lokalområde og for din egen butik.