Logo

Din lokale bestyrelse
styrker fællesskabet i byen

Din lokale bestyrelse
er medlemmernes repræsentanter og butikkens ambassadører i byen

Din lokale bestyrelse
styrker butikken som indkøbssted

Din lokale bestyrelse
styrker medlemmernes indflydelse på butikken

Din lokale bestyrelse
styrker Coops arbejde med ansvarligt forbrug

2018_9_4_Herfoelge_madfaellesskabSteen_600x400.jpg

Vil du være aktiv i en bestyrelse?

Du skal vælges af Coops medlemmer for at blive en del af butikkens bestyrelse. Det sker på et møde for medlemmerne af butikken.

For Coop-ejede butikker hedder mødet et årsmøde, og for de selvstændige butikker hedder det en generalforsamling.

Hvordan stiller du op?

Du kan stille op på årsmødet eller generalforsamlingen for den butik, du har tilhørsforhold til. Du kan se på dit medlemskort eller i din Coop app, hvilken butik du er medlem af, og du kan skifte butik, når du vil.

Det er de medlemmer, der er tilknyttet butikken, der har stemmeret. Kontakt bestyrelsen i din butik, hvis du vil stille op eller vide mere.

Få noget at skulle ha’ sagt i Coops landsråd

Det er landsrådet, som repræsenterer vores 1,8 mio. medlemmer og medejere, og som sætter retningen for Coop.
50 af pladserne i landsrådet er på valg til efteråret, og som medlem af Coop kan du søge om at blive stillet op via din lokale butik.

Hva' sku' det være?

Mere grønt på hylderne? Flere lokale initiativer, hvor du bor?

Hva' sku' det være?

Flere muligheder for at omsætte holdninger til handlinger?

Hva' sku' det være?

Mere omtanke for nærmiljøet og lokale varer?

Det får du ud af at være i bestyrelsen

Som bestyrelsesmedlem i Coop har du mange muligheder for at gøre en forskel i dit lokalområde. Du er selv med til at påvirke, hvad og hvor meget der skal ske.
Du får forskellige kompetencer ved at drøfte butikkens strategiske udvikling og planlægge aktiviteter i og omkring butikken.
Som aktiv og medlemsvalgt kan du blive en del af et landsdækkende netværk, som brænder for ansvarligt og bæredygtigt forbrug.
Du får gratis adgang til Coops kurser, og dine egne udgifter til for eksempel transport bliver dækket af Coop. Hver butik har et særligt budget til aktiviteter i og omkring butikken. Bestyrelserne kan søge støtte i Coop til aktiviteter, der handler om ansvarligt og bæredygtigt forbrug.

SuperBrugsen_pressefoto600x400.jpg

Butikkernes bestyrelser

Både Coop-ejede butikker og selvstændige brugsforeninger har en bestyrelse. Bestyrelserne løser mange af de samme opgaver, men der er dog forskelle, som er værd at kende.
Stort set alle Kvicklyer, SuperBrugser eller Dagli’Brugser i Danmark har en butiksbestyrelse eller en brugsforeningsbestyrelse.

Find butik