Vil du være aktiv i en bestyrelse?

Du skal vælges af Coops medlemmer for at blive en del af butikkens bestyrelse. Det sker på et møde for medlemmerne af butikken.

For Coop-ejede butikker hedder mødet et årsmøde, og for de selvstændige butikker hedder det en generalforsamling.

Hvordan stiller du op?

Du kan stille op på årsmødet eller generalforsamlingen for den butik, du har tilhørsforhold til. Du kan se på dit medlemskort eller i din Coop app, hvilken butik du er medlem af, og du kan skifte butik, når du vil.

Det er de medlemmer, der er tilknyttet butikken, der har stemmeret. Kontakt bestyrelsen i din butik, hvis du vil stille op eller vide mere.

Gitte Deleuran, medlem af Coop og arrangør af ‘Danmark taler sammen’ i Dagli’Brugsen Harridslev.

"I Harridslev inviterede vi byens foreninger, politikere og andre ildsjæle, der sætter ting i gang, til at debattere og udvikle vores lokalsamfund. Når vi rækker ud til hinanden, kan vi udrette rigtigt meget på tværs. Byer, der taler sammen, holder sammen. Vi har ikke et forsamlingshus, men Brugsen samler os.

Man bliver nysgerrig og begejstret, når man hører om andres erfaringer. Vi fik så meget positiv respons på vores debatarrangement. Det var en god måde at gøre noget sammen på. Deltagerne vil gerne gøre en forskel for hinanden, for lokalsamfundet og for butikken, og vi vil gerne styrke og dyrke fællesskabet. 
De lokale butikker betyder meget for lokalområderne og for medlemmerne. Som en medlemsejet virksomhed har vi et stort ansvar for at træffe gode, bæredygtige og fremsynede beslutninger sammen med vores medlemmer."
Gitte er også medlem af bestyrelsen for Harridslev Brugsforening og valgt til Coops landsråd.

Gitte har lige sat byens udvikling til debat

....bare ved at købe ind i fællesskabet.
I Coop er der mange måder at handle på. Gitte inviterede foreninger, politikere og lokale ildsjæle ned i Dagli'Brugsen for at debattere og udvikle byen.
Som medlem af Coop kan du gøre en forskel for dit lokalområde. Du kan gøre som Gitte.

Få noget at skulle ha’ sagt i Coops landsråd

Det er landsrådet, som repræsenterer vores 1,9 mio. medlemmer og medejere, og som sætter retningen for Coop.
50 af pladserne i landsrådet er på valg til efteråret, og som medlem af Coop kan du søge om at blive stillet op via din lokale butik.

Hva' sku' det være?

Mere grønt på hylderne? Flere lokale initiativer, hvor du bor?

Hva' sku' det være?

Flere muligheder for at omsætte holdninger til handlinger?

Hva' sku' det være?

Mere omtanke for nærmiljøet og lokale varer?

Louise har haft 300 til bords

...bare ved at købe ind i fællesskabet. I Coop er der mange måder at handle på. Louise brugte sit medlemskab til at sidde i Brugsens bestyrelse og har arrangeret running dinner med de lokale borgere. Som medlem kan du skabe flere oplevelser sammen med mennesker i dit lokalsamfund.

Det får du ud af at være i bestyrelsen

Som bestyrelsesmedlem i Coop har du mange muligheder for at gøre en forskel i dit lokalområde. Du er selv med til at påvirke, hvad og hvor meget der skal ske.
Du får forskellige kompetencer ved at drøfte butikkens strategiske udvikling og planlægge aktiviteter i og omkring butikken.
Som aktiv og medlemsvalgt kan du blive en del af et landsdækkende netværk, som brænder for ansvarligt og bæredygtigt forbrug.
Du får gratis adgang til Coops kurser, og dine egne udgifter til for eksempel transport bliver dækket af Coop. Hver butik har et særligt budget til aktiviteter i og omkring butikken. Bestyrelserne kan søge støtte i Coop til aktiviteter, der handler om ansvarligt og bæredygtigt forbrug.

Butikkernes bestyrelser

Både Coop-ejede butikker og selvstændige brugsforeninger har en bestyrelse. Bestyrelserne løser mange af de samme opgaver, men der er dog forskelle, som er værd at kende.
Stort set alle Kvicklyer, SuperBrugser eller Dagli’Brugser i Danmark har en butiksbestyrelse eller en brugsforeningsbestyrelse.

Louise Overgaard Pedersen brugte sit medlemskab af Coop til at få en plads i bestyrelsen af Dagli’Brugsen Gl. Rye. Her skabte hun oplevelser for lokalsamfundet.

"Oplevelser bliver større, når vi selv er med til at skabe dem. Man lærer hinanden at kende på tværs med en god samtale over et måltid. Og bliver mere hele mennesker.
Jeg kom med i Brugsens bestyrelse for at blive en del af et nyt fællesskab og for at bidrage til byen med noget af det, jeg er god til — nemlig at skabe oplevelser for mennesker. Derfor arrangerede vi vores running dinner. Det var oplagt, fordi Coop står for fællesskab og måltidet. Man meldte sig som vært eller gæst. Vi var 117 første gang, og mange fik ikke billet. Næste gang var vi 300 og måtte låne skolens hal.
Jeg er stolt over det her projekt. Også over at Brugsen står for det, og fordi det giver et overskud til nye arrangementer. Folk er glade for arrangementet, det giver værdi resten af året, og gør det rarere at bo her. Vi har savnet fællesskaber, der ikke er knyttet op på sport eller børn."

Din lokale bestyrelse
styrker fællesskabet i byen

Din lokale bestyrelse
er medlemmernes repræsentanter og butikkens ambassadører i byen

Din lokale bestyrelse
styrker butikken som indkøbssted

Din lokale bestyrelse
styrker medlemmernes indflydelse på butikken

Din lokale bestyrelse
styrker Coops arbejde med ansvarligt forbrug