Logo

Hva' sku' det være?

Mere grønt på hylderne? Flere lokale initiativer, hvor du bor?

Hva' sku' det være?

Flere muligheder for at omsætte holdninger til handlinger?

Hva' sku' det være?

Mere omtanke for nærmiljøet og lokale varer?

kundeributik600x400.jpg

Hvad vil du gerne flytte i din butik?

Coop og vores butikker er ejet af medlemmerne. Du kan som medlem og medejer få noget at skulle ha’ sagt og gøre en forskel for dit lokalområde og for din egen butik.

Frivillige bag din butik

Vidste du, at der står lokale kræfter bag din butik? Vores butikker i hele landet har engagerede lokale bestyrelser, som er valgt af medlemmerne. Det er frivillige, som også arrangerer madfællesskaber, debat- og forbrugeraftener om det, der betyder noget lokalt og globalt.

Dagli’Brugsen, SuperBrugsen og Kvickly har tilsammen mere end 500 lokale bestyrelser.

2018_9_4_Herfoelge_madfaellesskabSteen_600x400.jpg

Vi er til at tale med!

Har du brug for hjælp, eller vil du vide mere om, hvad der sker i din butik? Så tag fat i din lokale formand eller spørg efter bestyrelsen i butikken.

Din lokale bestyrelse
styrker fællesskabet i byen

Din lokale bestyrelse
er medlemmernes repræsentanter og butikkens ambassadører i byen

Din lokale bestyrelse
styrker butikken som indkøbssted

Din lokale bestyrelse
styrker medlemmernes indflydelse på butikken

Din lokale bestyrelse
styrker Coops arbejde med ansvarligt forbrug

Find butik