LRV 2000X500
LRV 550X550 1

Sæt retning for fremtidens Coop

Stil op og gør som de 126 medlemmer, der i dag sidder i Coops landsråd, hvor de sætter retningen for Coop.
Du bliver talerør for Coops 1,9 mio. medlemmer om store emner som sundhed, miljø, fødevaresikkerhed, fremtidens madkultur og ansvarligt forbrug, og du vil være med til at vælge Coops øverste bestyrelse og formand.

Landsraads Logo 2022 550X550
Landsraads Logo 2022 550X550

Vil du have en plads?

Halvdelen af pladserne i landsrådet er på valg hvert efterår, og som medlem af Coop kan du søge om at blive stillet op via din lokale butik. Kontakt bestyrelsen i din SuperBrugsen, Dagli’Brugsen eller Kvickly, hvis du også gerne vil have indflydelse.

Har du kompetencerne?

Klik på tegningen for at se filmen om de kompetencer, der er brug for i landsrådet.

Der er brug for meget forskellige medlemmer med forskellige kompetencer. Nogle kandidater har selv været aktive i en lokal bestyrelse i Coop. Andre har erfaringer fra erhvervslivet og andre foreninger.

Fælles for dem er, at de brænder for andelstanken og for at drive og udvikle ansvarlig forretning, for eksempel inden for økologi, grøn omstilling eller mindre skadelig kemi.

Spørgsmål og svar om valget til landsrådet

Hvornår kan jeg stille op?

Bestyrelserne i butikkerne kan opstille kandidater til landsrådet fra 7.-30. august 2023.
Kontakt bestyrelsen i din egen butik, hvis du gerne vil have indflydelse.

Hvem kan stille op til landsrådet?

Alle medlemmer af Coop eller en brugsforening, der er medlem af Coop, kan søge om at blive stillet op via deres lokale SuperBrugsen, Dagli’Brugsen eller Kvickly.
Kontakt bestyrelsen i din egen butik, hvis du gerne vil stille op.

Hvordan stiller jeg op?

Hvis du vil stille op til Coops landsråd, skal du henvende dig til bestyrelsen for din lokale butik (din tilhørsbutik). Kontakt bestyrelsen i din egen butik, hvis du gerne vil have indflydelse.

Hvordan kontakter jeg min lokale bestyrelse?

Du kan se på dit medlemskort eller i din Coop app, hvilken butik du er medlem af. Du kan altid spørge efter formanden eller bestyrelsen, når du er nede og handle. 

Her på siden finder du også et link til et kort over alle de mere end 500 lokale bestyrelser i Kvickly, SuperBrugsen og Dagli'Brugsen og kontaktinfo på formanden for butikkens bestyrelse.

Som medlem af Coop kan du altid være med ved at engagere dig i butikken eller tage en dialog med din lokale bestyrelse, som er medlemmernes repræsentanter.

Hvem kan stemme på de opstillede kandidater?

Det er de lokale bestyrelser i butikker og brugsforeninger, der stemmer på vegne af de tilknyttede medlemmer.

Selve afstemningen foregår digitalt fra torsdag den 28. september 2023 til torsdag den 5. oktober 2023 kl. 12.00.

Hvad forventes jeg at deltage i?

Landsrådet holder et stort landsrådsmøde to gange om året, et om foråret og et om efteråret.

Bliver du valgt i efteråret 2023, vil dit første landsrådsmøde være 17.-18. november 2023.

Derudover medvirker du ved to årlige distriktsmøder i dit valgdistrikt, hvor de lokale bestyrelser fra butikker og brugsforeninger i dit område deltager.

Du har løbende kontakt og dialog med de lokale, frivillige medlemsvalgte fra Coop. På den måde er du med til at være de lokale medlemmers talerør.

Du bliver valgt ind i landsrådet for to år ad gangen, så hvis du bliver valgt ind i 2023, har du plads du frem til efteråret 2025.

Hvornår er der valg?

Her kan du se tidsplanen for valget i 2023

  • Mandag den 7. august (uge 32): Opstillingsperioden begynder.
  • Onsdag den 30. august kl. 23.59 (uge 35): Opstillingsperioden slutter.
  • Onsdag den 6. september kl. 16.00: Erklæring om valgbarhed skal være modtaget i valgsystemet.
  • Fredag den 8. september kl. 16.00: Frist for at rette i kandidatoplysningerne (forudsat, at opstilling/erklæring er indsendt rettidigt).
  • Torsdag den 28. september (uge 39): Afstemningsperioden begynder.
  • Torsdag den 5. oktober kl. 12.00 (uge 40): Afstemningsperioden slutter.
  • Onsdag den 11. oktober kl. 12.00 (uge 41): Indsigelsesfrist.
  • Lørdag den 28. oktober kl. 10.00-15.00: Introduktionsdag for nyvalgte

Hvem vælger Coops landsråd?

Det er bestyrelsen i din lokale butik eller brugsforening, der opstiller kandidater til landsrådsvalget. Bestyrelserne kan hver opstille op til tre kandidater. Det er også de mere end 500 lokale bestyrelser, som kan stemme på de opstillede kandidater.

2018_Aebler_600x400.jpg

Vil du vide mere?

Få mere viden om landsrådets arbejde på Coopforum.dk – hjemmesiden med viden og værktøjer for engagerede medlemsvalgte i Coop.