Sæt retning for fremtidens dagligvarebutikker

Stil op og gør som de 126 medlemmer, der i dag sidder i Coops landsråd, hvor de sætter retningen for Coop.
Du bliver ambassadør for Coops 1,9 mio. medlemmer om store emner som sundhed, miljø, fødevaresikkerhed, købmandskab, stærke lokalsamfund, fremtidens madkultur, ansvarligt forbrug og vores butikkers bidrag til den grønne omstilling. Du vil også være med til at vælge Coops øverste bestyrelse og formand.

Valget er afgjort

Efter ekstraordinær interesse for Coops medlemsdemokrati er det nu afgjort, hvilke 50 personer fra hele landet der skal repræsentere Coops 1,9 mio. medlemmer i landsrådet. 19 nye ansigter er valgt ind i Coops landsråd.

Vil du have en plads?

Halvdelen af pladserne i landsrådet er på valg hvert efterår, og som medlem af Coop kan du søge om at blive stillet op via din lokale butik. Kontakt bestyrelsen i din SuperBrugsen, Dagli’Brugsen eller Kvickly, hvis du også gerne vil have indflydelse.

Et aktivt fællesskab

Landsrådets vigtigste opgave er at repræsentere vores 1,9 millioner medlemmer, når vi udvikler vores fælles virksomhed. Coops landsråd er et fællesskab, hvor medlemmerne engagerer sig, har lyst til dialog, udfordrer hinandens synspunkter og mødes for at udvikle en af landets største virksomheder. Sammen arbejder vi for at gøre det nemmere for alle Coops medlemmer at leve trygt, sundt og bæredygtigt.

Landsrådet er vigtigt, fordi det er medlemmerne af landsrådet, som er med til at sætte retningen for Coop – blandt andet vores dagligvarebutikker, vores bank og vores andelsforening. Det er landsrådet, som vælger andelsforeningen Coops øverste bestyrelse, bestyrelsen for Coop amba.

Mød tre medlemmer af Coops landsråd

Mette vil styrke demokratiet i Coop, Thorkild vil rykke dagligvarehandlen og samfundet i en mere bæredygtig retning, og Kirsten får ny faglig viden.

Mette er medlem af Dagli’Brugsen Stevnstrup og valgt til Coops landsråd.

Her kæmper hun for, at flere medlemmer og forbrugere tager et aktivt valg om at leve og handle mere bæredygtigt. For Mette er det en mærkesag at styrke demokratiet i Coop og kompetencerne i landsrådet. Det skal ske med relevant og værdiskabende vidensdeling og nytænkning til gavn for fællesskabet.

Til dagligt arbejder hun som erhvervsrådgiver og aktivt bestyrelsesmedlem, er mor til to teenagere og glad for økologi.

Thorkild er formand for SuperBrugsen Christianshavn og valgt til Coops landsråd.

Her er han optaget af, at Coop hele tiden rykker dagligvarehandlen og samfundet i en mere bæredygtig retning. Udfasning af PFAS i Coops egne stegepander har for ham været en vigtig diskussion på landsrådets møder.

Til daglig underviser han i grøn omstilling af fødevaresektoren på Københavns Universitet.

Mød Thorkild i Samvirke og på samvirke.dk

Samvirke har interviewet Thorkild Nielsen, som i 3 år har været valgt til Coops landsråd. Her kan du læse, hvorfor han er med, og hvad han får ud af det.
Husk at Samvirke er gratis for dig, som er medlem af Coop. Hent Bladet i din butik i august.

Kirsten er formand for brugsforeningen i Karise og valgt til Coops landsråd.

Arbejdet i landsrådet har lært hende mere om rollen som formand, der skal drive en lokal virksomhed sundt og godt.

I landsrådet får hun et stort landsdækkende netværk og styrker sin faglighed som leder. Samtidig får hun indblik i, hvordan en af Danmarks største virksomheder fungerer indefra.

Til dagligt er hun bestyrelsesformand, pensioneret kvalitetsspecialist i medicinalbranchen og en aktiv mor og mormor.

Stærkt netværk og faglig udvikling

Styrk din faglighed og vær med til at sætte retningen for en af Danmarks største virksomheder. Når du bliver valgt til Coops landsråd, udvikler du dig i mødet med 125 andre engagerede mennesker fra hele Danmark, Grønland og Færøerne.

 • Du bliver valgt for to år ad gangen og bliver ambassadør for Coops 1,9 mio. medlemmer
 • Du bliver sparringspartner for Coop ambas bestyrelse og datterselskabernes direktioner
 • Du får viden om Coops arbejde med ansvarligt forbrug, købmandskab, fødevaresikkerhed, investeringer til gavn for medlemmerne og vores butikkers bidrag til den grønne omstilling
 • Du deltager i 2 nationale og 2 regionale møder om året
 • Du modtager et årligt skattepligtigt vederlag på 14.647 kroner og et skattepligtigt internettillæg på 3.000 kroner
 • Du får et stort netværk med andre ildsjæle
 • Du får mulighed for at benytte dig af Coop ambas uddannelsestilbud for medlemsvalgte
 • Du får kørselsgodtgørelse

Spørgsmål og svar om din rolle som medlem af Coops landsråd

Hvad er dine opgaver og ansvar?

 • Du bliver én af de 126 personer i landsrådet, som repræsenterer alle Coops mere end 1,9 millioner medlemmer og dermed er Coops øverste myndighed.

 • Du varetager som medlem af landsrådet andelsforeningens og medlemmernes samlede interesser.

 • Du bliver valgt ind i landsrådet for to år ad gangen, så hvis du bliver valgt ind i 2023, har du plads du frem til efteråret 2025.

Du er bl.a. med til at:

 • Vælge landsrådets formand og forretningsudvalg, som planlægger og leder landsrådets møder.
 • Vælge medlemmerne til Coop ambas bestyrelse, herunder bestyrelsesformanden.
 • Behandle forslag fra landsrådsmedlemmer, bestyrelser i butikker og brugsforeninger samt fra Coop ambas bestyrelse.
 • Godkende Coop ambas årsregnskab og disponering af resultat.
 • Vedtage ændringer af vedtægter, reglerne for valg og opgavebeskrivelser.
 • Få orientering om Coops strategi, handlingsplaner og budget.
 • Få orientering om datterselskabernes regnskaber, dvs. Coop Danmark A/S, Coop Invest A/S og Coop Bank A/S.
 • Fungere som ankeinstans i sager om valgbarhed og eksklusion af medlemmer.
 • Fastsætte regler for vederlag og udgiftsrefusioner i Coops medlemsorganisation.
 • Vælge Coops revisor.

Hvordan arbejder landsrådet?

 • Coops landsråd er et fællesskab, hvor du engagerer dig, har lyst til dialog og udfordrer andres synspunkter for at udvikle en af landets største virksomheder. Sammen arbejder du og landsrådet for at gøre det nemmere for alle Coops medlemmer at leve trygt, sundt og bæredygtigt. Når vi udvikler vores fælles virksomhed, handler det ikke alene om vores dagligvarebutikker, men også om at styrke lokale fællesskaber, crowdfunding og udviklingen af andelsbevægelsen.

 • Når du bliver valgt til Coops landsråd, vil du møde mange andre foreningsaktive i Coop på tværs af Danmark, Færøerne og Grønland.

 • Du og landsrådet forholder sig på forårets møde til bestyrelsens og direktionens beretning for det forgangne år, herunder godkendelse af Coop ambas årsregnskab.
  I forbindelse med forårets møde kan du opstille kandidater og stemme ved valget til Coop ambas bestyrelse.

 • Du og landsrådet får på efterårets møde orientering om Coops og Coops datterselskabers – dvs. Coop Danmark A/S, Coop Invest A/S og Coop Bank A/S - handlingsplaner for det kommende år.

 • Du og landsrådet får fortrolig orientering om Coop ambas og datterselskabernes kvartalsregnskab.

 • Du og landsrådets øvrige medlemmer har tavshedspligt i forhold til fortrolige oplysninger, materiale mv., som du kommer i besiddelse af. Det vil fra Coop være gjort tydeligt, hvilke materialer som er fortrolige.

 • Landsrådets forretningsudvalg tilrettelægger landsrådsmøderne og leder møderne ud fra den forretningsorden, som landsrådet har vedtaget. Du kan indtil 6 uger før landsrådsmødet komme med forslag til temaer, du ønsker behandlet på landsrådsmødet.

Hvem er de andre medlemmer af landsrådet?

126 Coop-medlemmer fra hele Danmark, Grønland og Færøerne:

 • 100 medlemmer valgt i 10 valgdistrikter, som er identiske med storkredsene ved valg til Folketinget.
 • 10 medlemmer, som repræsenterer medarbejderne i Coop amba og koncernens datterselskaber, medarbejdere i Coop Danmark og i brugsforeningerne.
 • 2 medlemmer valgt af den grønlandske brugsforening, Kalaallit Nunaanni Brugseni.
 • 2 medlemmer valgt af den færøske brugsforening, Føroya Keypssamtøka.
 • 2 repræsentanter for Irmas medlemmer.
 • Coop amba bestyrelsens 10 medlemmer.

Se, hvem der sidder i landsrådet for de enkelte distrikter på coopforum.dk/landsraad

Hvad deltager du i?

Som medlem af landsrådet deltager du i:

 • Landsrådets egne møder. Landsrådet mødes to gange om året, i november og i april. Møderne ligger typisk over to dage fra fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag.

 • Møder med andre landsrådsmedlemmer i dit valgdistrikt som forberedelse til landsrådsmøderne. Her vælges også 3-4 kontaktpersoner.

 • To årlige møder i dit valgdistrikt. Her vil du og områdets evt. øvrige landsrådsmedlemmer skabe rum til at udveksle erfaringer og gensidig inspiration med lokale medlemsvalgte, medarbejderrepræsentanter, uddelere/varehuschefer og øvrige butiksansatte. Samtidig får du aktuel information fra topledelsen i Coop.

 • Du vil som de lokale medlemmers talerør have løbende kontakt med de frivillige medlemsvalgte og evt. uddelere/varehuschefer fra områdets butikker og brugsforeninger.

 • Eventuelle løbende tema- eller debatmøder for Coops medlemsvalgte på nationalt niveau. Sådanne møder afvikles typisk, men ikke altid, online.

 • Du kan desuden vælge at være involveret i arbejdsgrupper, som er sat i gang af landsrådets forretningsudvalg. Tidligere arbejdsgrupper har været sparringspartner for topledelsen om for eksempel Coops klimaindsats, fornyelse af andelsbevægelsen og Coops medlemsdemokrati.

Vil du vide mere?

 • Se den formelle opgavebeskrivelse for Coops landsråd på side 7 i dokumentet "Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation" på siden her.

Hvem vælger Coops landsråd?

Det er bestyrelsen i din lokale butik eller brugsforening, der opstiller kandidater til landsrådsvalget. Bestyrelserne kan hver opstille op til tre kandidater. Det er også de mere end 500 lokale bestyrelser, som kan stemme på de opstillede kandidater.

Spørgsmål og svar om valget til landsrådet

Hvornår kan jeg stille op?

Bestyrelserne i butikkerne kan opstille kandidater til landsrådet fra 7.-30. august 2023.
Kontakt bestyrelsen i din egen butik, hvis du gerne vil have indflydelse.

Hvem kan stille op til landsrådet?

Alle medlemmer af Coop eller en brugsforening, der er medlem af Coop, kan søge om at blive stillet op via deres lokale SuperBrugsen, Dagli’Brugsen eller Kvickly.
Kontakt bestyrelsen i din egen butik, hvis du gerne vil stille op.

Hvordan stiller jeg op?

Hvis du vil stille op til Coops landsråd, skal du henvende dig til bestyrelsen for din lokale butik (din tilhørsbutik). Kontakt bestyrelsen i din egen butik, hvis du gerne vil have indflydelse.

Hvordan kontakter jeg min lokale bestyrelse?

Du kan se på dit medlemskort eller i din Coop app, hvilken butik du er medlem af. Du kan altid spørge efter formanden eller bestyrelsen, når du er nede og handle. 

Her på siden finder du også et link til et kort over alle de mere end 500 lokale bestyrelser i Kvickly, SuperBrugsen og Dagli'Brugsen og kontaktinfo på formanden for butikkens bestyrelse.

Som medlem af Coop kan du altid være med ved at engagere dig i butikken eller tage en dialog med din lokale bestyrelse, som er medlemmernes repræsentanter.

Hvem kan stemme på de opstillede kandidater?

Det er de lokale bestyrelser i butikker og brugsforeninger, der stemmer på vegne af de tilknyttede medlemmer.

Selve afstemningen foregår digitalt fra torsdag den 28. september 2023 til torsdag den 5. oktober 2023 kl. 12.00.

Hvad forventes jeg at deltage i?

Landsrådet holder et stort landsrådsmøde to gange om året, et om foråret og et om efteråret.

Bliver du valgt i efteråret 2023, vil dit første landsrådsmøde være 17.-18. november 2023.

Derudover medvirker du ved to årlige distriktsmøder i dit valgdistrikt, hvor de lokale bestyrelser fra butikker og brugsforeninger i dit område deltager.

Du har løbende kontakt og dialog med de lokale, frivillige medlemsvalgte fra Coop. På den måde er du med til at være de lokale medlemmers talerør.

Du bliver valgt ind i landsrådet for to år ad gangen, så hvis du bliver valgt ind i 2023, har du plads du frem til efteråret 2025.

Hvornår er der valg?

Her kan du se tidsplanen for valget i 2023

 • Mandag den 7. august (uge 32): Opstillingsperioden begynder.
 • Onsdag den 30. august kl. 23.59 (uge 35): Opstillingsperioden slutter.
 • Onsdag den 6. september kl. 16.00: Erklæring om valgbarhed skal være modtaget i valgsystemet.
 • Fredag den 8. september kl. 16.00: Frist for at rette i kandidatoplysningerne (forudsat, at opstilling/erklæring er indsendt rettidigt).
 • Torsdag den 28. september (uge 39): Afstemningsperioden begynder.
 • Torsdag den 5. oktober kl. 12.00 (uge 40): Afstemningsperioden slutter.
 • Onsdag den 11. oktober kl. 12.00 (uge 41): Indsigelsesfrist.
 • Lørdag den 28. oktober kl. 10.00-15.00: Introduktionsdag for nyvalgte

Har du kompetencerne?

Klik på tegningen for at se filmen om de kompetencer, der er brug for i landsrådet.

Der er brug for meget forskellige medlemmer med forskellige kompetencer. Nogle kandidater har selv været aktive i en lokal bestyrelse i Coop. Andre har erfaringer fra erhvervslivet og andre foreninger.

Fælles for dem er, at de brænder for andelstanken og for at drive og udvikle ansvarlig forretning, for eksempel inden for økologi, grøn omstilling eller mindre skadelig kemi.