Bestem Hvidpaarod
Bestem Hvidpaarod
Gor Noget Rodpaahvid
Sig Noget Rodpaahvid
Sig Noget Hvidpaarod
Sig Noget Hvidpaarod

Invitation til dig, der er medlem af Coop

Få indblik i din lokale Coop-butik, når den åbner dørene for alle dens medlemmer til forårets årsmøde eller generalforsamling.

  • Kom og hør, hvordan bestyrelsen for din lokale butik repræsenterer dig og de øvrige medlemmer af butikken.
  • Del dine ønsker om butikkens rolle, der hvor du bor.
  • Stil selv op til bestyrelsen.
  • Stem på din favoritkandidat.

De fleste møder holdes i uge 17. 
Find datoen i Coop-app'en eller på plakaten i den Kvickly, SuperBrugsen eller Dagli’Brugsen, du er medlem af. Bemærk, at tilmelding er nødvendig.

Du er én af 1,9 mio. medlemmer af Coop

Coop er en demokratisk virksomhed, som er ejet af dig og 1,9 mio. andre medlemmer.

Det betyder blandt andet, at du kan deltage i lokale aktiviteter samt dele dine holdninger og ideer med bestyrelsen for din lokale butik - foreksempel når den holder årsmøder og generalforsamlinger.

Faktisk kan du selv stille op til bestyrelsen i din lokale butik og blive en af de ca. 3.500 medlemsvalgte i hele landets butiksbestyrelser.
Her kan du være med til at styrke både butikken og det lokale fællesskab omkring den. Det er et ansvar, der løftes på mange måder i de forskellige bestyrelse - f.eks. ved at arrangere fællesspisning, koordinere sociale indsatser og meget mere.

Som medlem af Coop kan du altid være med ved at engagere dig i butikken eller tage en dialog med din lokale bestyrelse, som er medlemmernes repræsentanter.

Spørg din lokale formand eller uddeler/varehuschef, hvis du vil vide mere om planerne for årsmødet eller generalforsamlingen i din butik.

Hvis du har lyst til selv at stille op til bestyrelsen, er det også formanden, du skal tage en snak med.

Er du i tvivl om, hvilken butik du hører til, skal du bare kigge på dit røde medlemskort eller i Coop-app'en.

Louise-naer-uden-grafik-600x400.jpg

Vil du være aktiv i en bestyrelse?

Du skal vælges af Coops medlemmer for at blive en del af butikkens bestyrelse. Det sker på et møde for medlemmerne af butikken.

For Coop-ejede butikker hedder mødet et årsmøde, og for de selvstændige butikker hedder det en generalforsamling.

Hvordan stiller du op?

Du kan stille op på årsmødet eller generalforsamlingen for den butik, du har tilhørsforhold til. Du kan se på dit medlemskort eller i din Coop app, hvilken butik du er medlem af, og du kan skifte butik, når du vil.

Det er de medlemmer, der er tilknyttet butikken, der har stemmeret. Kontakt bestyrelsen i din butik, hvis du vil stille op eller vide mere.

Foto medlemsdemokrati 600x400.jpg
Gitte-byskilt-uden-grafik-600x400.jpg
Gitte-550x550(uden-tekst).jpg

Gitte har lige sat byens udvikling til debat

....bare ved at købe ind i fællesskabet.
I Coop er der mange måder at handle på. Gitte inviterede foreninger, politikere og lokale ildsjæle ned i Dagli'Brugsen for at debattere og udvikle byen.
Som medlem af Coop kan du gøre en forskel for dit lokalområde. Du kan gøre som Gitte.
Marek-2000x500.jpg
Marek-550x550.jpg